MENU

KURUMSAL

Prof. Dr. Ersan ÖZ
Genel Koordinatör
S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
...
Yönetim Kurulu Üyesi

Öz Mali Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş. Uluslararası çapta faaliyet gösteren firmalarda dahil olmak üzere Stratejik Vergi Danışmanlığı, Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı, Ar-Ge Mali Danışmanlığı, Fuar ve Web Satış Destek Hizmetleri, Dünya Bankası gibi Uluslararası Kuruluşlara ait uluslararası ihalelerde İhale Danışmanlığı, Yurt dışında Pazar ve Proje Araştırmaları ve Çeşitli ülkelerde Şirket Kurma İşlemleri gibi konularda yol göstermek, şirketlerin vergi sonrası karını maksimize etmek ve vergi cezalarının idari ve dava aşamalarında bilimsel teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Şirketimiz üç ortaklı olup, akademisyen ve finans, maliye ve muhasebe alanında uzman kişilerden oluşan ekipleriyle global ölçekte hizmet vermektedir. Öz Mali Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş. Uluslararası çapta faaliyet gösteren firmalarda dahil olmak üzere Stratejik Vergi Danışmanlığı, Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı, Ar-Ge Mali Danışmanlığı, Fuar ve Web Satış Destek Hizmetleri, Dünya Bankası gibi Uluslararası Kuruluşlara ait uluslararası ihalelerde İhale Danışmanlığı, Yurt dışında Pazar ve Proje Araştırmaları ve Çeşitli ülkelerde Şirket Kurma İşlemleri gibi konularda yol göstermek, şirketlerin vergi sonrası karını maksimize etmek ve vergi cezalarının idari ve dava aşamalarında bilimsel teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirketimiz Denizli'de Teknokent ( Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içerisinde kurulmuş olup, Teknokentte faaliyet gösteren firmalara vergisel avantajları hakkında bilgiler vermektedir.

Misyonumuz
Teknolojik, ekonomik ve mali literatürü sürekli güncel olarak, Dünya'nın neresinde olursa olsun, hangi ülkenin vergisel mevzuatından kaynaklanan sorunlar olursa olsun, hizmetlerimize ihtiyaç duyan birey ve şirketlere mevcut mevzuat, bilimsel ilkelere ve etik ilkelere uygun olaya ve kişiye özel çözümler sunmaktır.

Vizyonumuz
Alanında bilimsel ve kaliteli çalışmalarıyla kendinden söz ettiren, mali gündemi belirleyen ve şirketlere mali konularda, vergisel sorunların çözümünde katma değer üreten, uzman ekibiyle maliye konularına yeni bakış açıları getirebilen, çözüm ve sonuç odaklı stratejik bir danışmanlık hizmeti sunmaktır.

"Sorularınız ve alacağınız danışmanlıklar ücrete tabidir"

Taahhüt Edilen Sermaye 50.000 ödenen 37.500,00 TL

Prof. Dr. Ersan ÖZ

4 Eylül 1975 tarihinde Manisa/Akhisar’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Gölmarmarada tamamlayan ÖZ, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında “Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. 2006’da yardımcı doçent, 2009 da doçent, 2014 de Profesör ünvanını aldı. Ulusal ve uluslararası 80 makalesi, 6 kitabı, 15 tebliği bulunan ÖZ, 100’e yakın konferans vermiştir. Akademik çalışma amaçlı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde bulunan Prof. ÖZ’ün çalışma alanı ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, vergi hukuku ve vergi yargısı konularında yoğunlaşmaktadır. Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (UVAD) ve International Fiscal Association (IFA) üyesi olan Prof. ÖZ, evlidir, iki çocuk sahibidir ve İngilizce bilmektedir.

SMMM Selçuk GÜLTEN

1977 yılı Bayburt doğumlu olan Selçuk GÜLTEN aslen Rize’lidir. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları Sourth Russian University’de devam etmektedir. 2003 yılında SMMM olmaya hak kazanmıştır. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Litvanya’da çeşitli özel sektör kuruluşlarında ve holdinglerde muhasebe ve mali işler müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Halen danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Selçuk GÜLTEN’in uzmanlık alanları vergi davaları, elektronik mali uygulamalar, adli muhasebe ve özel denetim hizmetleridir.

1-Yurtiçi ve Yurtdışı İnşaat Muhasebesi Uygulamaları,
2-Adli Muhasebe Uygulamaları
3-ASMMMO tarafından basılmış Bağımsız Denetim Uygulamaları ders notları
4-E Fatura ve E Defter Uygulamaları isimli kitaplarım yayınlanmış bulunmaktadır.

Uzun süre ASMMMO’da denetim dersleri verdim. Türkiye’deki ilk E-Defter, E-Fatura Uygulamaları Kursunu üç dönem ASMMMO’da açtım. SMMM Selçuk GÜLTEN’in çeşitli dergi ve internet sitelerinde yayınlanmış pek çok makalesi de bulunmaktadır. SMMM Selçuk GÜLTEN evli olup, İngilizce, Rusça ve tüm Türk lehçelerini bilmektedir.

BASINDA

 1. 12.01.2017 Denizli OSB'de Döviz Artışı'nın Nedenleri! Konuşuldu (Denizli)
 2. 07.09.2016 6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması(Denizli)
 3. 03.12.2015 Aile Şirketlerine Kurumsal ve Mali Bakış
 4. 04.07.2015 Yunanistan'daki krize çözüm bulacaklar
 5. 11.03.2015 Prof. Dr. Ersan Öz SDÜ’de Konferans verdi
 6. 10.01.2015 Expat'larda vergilendirme
 7. 22.12.2014 Denizli TKDK’ya ziyaret
 8. 18.12.2014 Kamu ve Özel Sektördeki Kariyer Olanakları
 9. 28.08.2014 İTÜ Teknokent’in Ziyaret Edilmesi
 10. 12.08.2014 Dream of Turkish electric car may soon become reality
 11. 22.04.2014 Vergi ihtilafları eğitimi düzenlendi
 12. 07.03.2014 Vergi Paneli
 13. 12.12.2013 Denizli Ticaret Odası

HİZMETLERİMİZ

  RUSYA FEDARASYONU

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması
 • Muhasebe Danışmanlığı

  AMERİKA

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması

  AZERBAYCAN

 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması
 • Muhasebe Danışmanlığı

  İNGİLTERE

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması

  TÜRKMENİSTAN

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması

  KIRGIZİSTAN

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması
 • Muhasebe Danışmanlığı

  UKRAYNA

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması

  LİTVANYA

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması
 • Muhasebe Danışmanlığı

  GÜRCİSTAN

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması

  KAZAKİSTAN

 • Statejik Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Teşvik Sistemi Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mali Danışmanlığı
 • Fuar ve Web Satış Sestek Hizmetleri
 • İhale Danışmanlığı
 • Pazar ve Proje Araştırması
 • Muhasebe Danışmanlığı

KONFERANSLAR

 1. 06.02.2018

  Vergi Davaları Yönetim Süreci Kapsamında E-Fatura ve E-Defter Uyuşmazlıkları

  İzmir Barosu

  İzmir

 2. 09.12.2017

  Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Sosyal Medya Gerçeği

  MÜSİAD

  Denizli

 3. 06.12.2017

  Vergi Davaları Yönetim Süreci

  SMMMO

  Denizli

 4. 20.11.2017

  Beni Benden Dinle

  KADEM

  Denizli

 5. 28.10.2017

  International Balkan Social Sciences Congress

  ARSEAD Sosyal Ekonomik Araştırmalar

  Macedonia

 6. 27.10.2017

  Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  Kocaeli

 7. 21.10.2017

  Vergi Hukuku Sempozyumu

  Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi

  Kırşehir

 8. 07.10.2017

  Vergi Davaları Yönetim Süreci

  Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği

  Ankara

 9. X

  E-Defter ve E-Fatura Eğitimi

  Mali Bilim Akademi

  İzmir

 10. X

  İşadamlarına E-Fatura Eğitimi

  ANGİAD

  Ankara

 11. X

  E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Eğitimi

  X

  İstanbul

 12. X

  E-Defter ve E-Fatura Eğitimi

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'

  Ankara

 13. 18-21.05.2017

  International Social Sciences and Humanities

  Humbold Universiteit

  Berlin

 14. 10-14.05.2017

  Elektronikleşmenin Vergi Hukukuna Etkisi

  32. Maliye Sempozyumu

  Antalya

 15. X

  E-Mali Uygulamalar

  Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Kırşehir

 16. 26.04.2017

  Vergilemeye Zarif Dokunuşlar

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  Denizli

 17. X

  E-Bilet, E-Yolcu Listesi ve E-Defter, E-Fatura Uygulamaları

  Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Van

 18. X

  E-Mali Uygulamalar

  Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Kırıkkale

 19. 19.04.2017

  Gençlerle Ekonomi

  Genç Atılım Klübü

  Gümüşhane

 20. 18.03.2017

  Gençlik ve Algı Yönetimi

  PAU Dosthane Fikir ve Erdem Topluluğu

  Denizli

 21. 14.01.2017

  Profesyoneller için Uluslararası Vergilendirme

  Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Topluluğu

  Ankara

 22. 12.01.2017

  Denizli OSB'de Döviz Artışı'nın Nedenleri! Konuşuldu

  Organize Sanayi Bölgesi

  Denizli

 23. X

  E-Mali Uygulamalar

  Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Denizli

 24. 02.11.2016

  Tüm Yönleriyle Türk Mali Sisteminde E-Uygulamalar

  PAU Maliye Topluluğu

  Denizli

 25. X

  E-Uygulamalar

  Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Eskişehir

 26. X

  E-Defter, E-Fatura ve E-Tebligat Eğitimi

  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Ankara

 27. 28.10.2016

  Evaluation of Provisions Related to Double Taxation in Turkish Tax System

  X

  Hollanda

 28. 19.10.2016

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları İle Mülakat Teknikleri

  PAU Genç Ekonomistler Topluluğu

  Denizli

 29. 06.10.2016

  6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

  Mali Müşavirler Odası

  İzmir

 30. 03.10.2016

  KPSS'ye Nasıl Hazırlanır?

  PAU Maliye Topluluğu

  Denizli

 31. 28.09.2016

  Mali Af ve Varlık Barışı

  Organize Sanayi Bölgesi

  İzmir

 32. 07.09.2016

  6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

  Mali Müşavirler Odası

  Denizli

 33. 02.08.2016

  Sosyal-Ekonomik Yönleriyle Püskürtülen Darbe Girişiminin Etkileri

  MÜSİAD

  Denizli

 34. 15.08.2016

  Öncesiyle Sonrasıyla Darbe Girişimi

  KADEM

  Denizli

 35. 04.08.2016

  Vergi Harcamaları

  Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

  Ankara

 36. 02.06.2016

  Gümrük Denetimleri ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Paneli

  Sanayi Odası

  Kocaeli

 37. 20.04.2016

  Sonradan Kontrol Paneli

  Ankara

 38. 01.03.2016

  Vergi Haftası Paneli

  Denizli

 39. 21.12.2015

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri

  Antalya

 40. 19.12.2015

  Vergi Uyuşmazlıklarının İdari-Adli Çözüm Yolları, Sorunlar, Çözümler, Uygulama

  İzmir

 41. 17.12.2015

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri

  Nazilli

 42. 12.12.2015

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri

  Eskişehir

 43. 03.12.2015

  Aile Şirketlerine Kurumsal ve Mali Bakış

  Denizli

 44. 12.11.2015

  Gelecek Elbet Birgün Gelecek

  Uşak

 45. 19.10.2015

  2015-2016 Öğretim Yılımızın ilk Kariyer Konferansı

  Denizli

 46. 16.10.2015

  Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Is A Means? Or Aim? Alternative Methods.

  İtalya

 47. 09.06.2015

  Bağımsız Denetim ve Mali Farkındalık

  Denizli

 48. 21.05.2015

  Dış Ticarette Güncel Konular

  Manisa

 49. 07.05.2015

  G-20 International Tax Symposium

  United States

 50. 17.04.2015

  International conference of Interdisciplinary Studies

  United States

 51. 09.04.2015

  Vergi İncelemesinde Risk Analizi

  İstanbul

 52. 02.04.2015

  Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Eğitimi mi? Vergi Denetimi mi?

  Denizli

 53. 25.03.2015

  International Finance and Economic Symposium

  Dubai

 54. 19.03.2015

  Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Şöyleşileri

  Uşak

 55. 11.03.2015

  Prof. Dr. Ersan Öz SDÜ’de Konferans verdi

  Isparta

 56. 31.01.2015

  Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Semineri Verildi

  Bursa

 57. 13.12.2014

  I. Mükellef Hakları Sempozyumu

  Denizli

 58. 12.12.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri

  Eskişehir

 59. 04.12.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri ( Pamukkale Üniversitesi )

  Denizli

 60. 27.11.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri

  Rize

 61. 17.11.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri

  İzmir

 62. 22.10.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri

  Sivas

 63. 26.09.2014

  OZ E., GULTEN S., Turizm İşletmelerinde Vergi Soruları ve Çözüm Önerileri, 9. International Tourism Conference

  Balıkesir

 64. 20.06.2014

  Possible Effects of Kazhakistan’s Participation to the Customs Union on Trade with Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY-I (EFE'2014)

  Kazakistan

 65. 07.05.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri

  Malatya

 66. 06.05.2014

  Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri

  Kayseri

 67. 14.04.2014

  Financial and Tax Aspects of Entrepreneurial Activity in Kyrgyzstan, 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP (ICE'14)

 68. 24.03.2014

  Uluslararası Girişimcilik Kongresi

  Kırgızistan

 69. 19.03.2014

  Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları

  Ankara

 70. 11.03.2014

  Kamu Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri, Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları

  Antalya

 71. 07.03.2014

  Hukuki ve İdari Açıdan Vergilemeye Normatif Yaklaşımlar

  Bayburt

 72. 24.02.2014

  Kamu ve Özel Sektör de Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri

  Denizli

 73. 17.12.2013

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mali Mevzuat Açısından Yükümlülükler

  Denizli

 74. 09.12.2013

  Kamu Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri

  Denizli

 75. 07.12.2013

  Tüm Yönleriyle Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Kritiği

  Denizli

 76. 02.10.2013

  Teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların vergisel avantajları

  Denizli

 77. 14.03.2013

  Yerelden Küresele E-Ticaret

  Denizli

 78. 28.01.2013

  Büyükşehir'in Artıları ve Eksileri

  Denizli

 79. 22.09.2012

  Yeni Türk Ticaret Kanunu

  Denizli

 80. 12.04.2012

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerine Değerlendirmeler

  Denizli

 81. 17.03.2012

  Kurumsallaşmanın Önemi ve Kurumsal Mali Mükellefiyetler Üzerine Değerlendirmeler

  Denizli

 82. 31.12.2011

  1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin konuları değerlendirdi

  Denizli

 83. 18.11.2011

  İnternet sitesi zorunluluğunda mahremiyetin korunması gözardı edilmemelidir

  Denizli

KÖŞE YAZILARI

Prof. Dr. Ersan ÖZ - Köşe Yazıları
 1. 09.01.2018

  Facebook'tan Daha Fazla mı? Vergi Ödüyorum!

  Denizli Gazetesi

 2. 25.12.2017

  Eğitim Harcamaları Neden Arttı?

  Denizli Gazetesi

 3. 22.12.2017

  Mükellef “Vergimi Veriyorum Ülkemi Seviyorum” Nasıl Der?

  Denizli Gazetesi

 4. 18.12.2017

  Nedir Bu Bitcoin?

  Denizli Gazetesi

 5. 01.11.2017

  Adi Ortaklıkların Limited Şirkete Dönüşmesinde Ciro ve İş Bitirme Avantajları

  Dünya Gazetesi

 6. 30.09.2017

  Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu?

  Dünya Gazetesi

 7. 19.09.2017

  Yeni Eğitim Öğretim Yılından Beklediklerim

  Denizli Gazetesi

 8. 08.09.2017

  Mevlana ve Vergide Pişmanlık Uygulaması

  Denizli Gazetesi

 9. 08.09.2017

  Bekarlık Vegisi

  Denizli Gazetesi

 10. 30.08.2017

  Bacasız Sanayi Turizmi Bize Niye Pahalı Yabancıya Niye Ucuz!

  Denizli Gazetesi

 11. 17.08.2017

  Gelirler ve Kurumlar Vergisi Birleşiyor

  Denizli Gazetesi

 12. 08.08.2017

  Vergi Mükelleflerini İzaha(Açıklamaya) Davet Etmek

  Denizli Gazetesi

 13. 25.07.2017

  Yeşil Finansman

  Denizli Gazetesi

 14. 20.06.2017

  Kamu Harcamaları, Sosyal Adalet ve Suriyeli Mülteciler

  Denizli Gazetesi

 15. 18.04.2017

  Referandumdan Geriye Kalanlar

  Denizli Gazetesi

 16. 12.04.2017

  Türkiye için Vefat Vergisi

  Denizli Gazetesi

 17. 11.04.2017

  Yeni Sistemde Vergilendirmede Kanunilik ve Yetki

  Denizli Gazetesi

 18. 31.03.2017

  Referanduma Doğru

  Denizli Gazetesi

 19. 21.03.2017

  İflas Ertelemede Gerçek Fiili Durum

  Dünya Gazetesi

 20. 02.01.2017

  Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin Getirdikleri

  Denizli Gazetesi

 21. 12.12.2016

  Bir Vatanımız Var, Uyanık Ol! Sahip Çık

  Denizli Gazetesi

 22. 08.12.2016

  Trump ve Vergi Planı

  Denizli Gazetesi

 23. 03.12.2016

  Bu Sorunu Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Çözebilir!

  Denizli Gazetesi

 24. 02.12.2016

  Ticari hayatta elektronik fatura cezaları

  Denizli Gazetesi

 25. 01.12.2016

  Trump ve Vergi Planı

  Dünya Gazetesi

 26. 27.08.2016

  OHAL ve Ekonomi

  Denizli Gazetesi

 27. 02.07.2016

  Bayramlar Sahile Değil, Ana-Babaya Koşmaktır

  Denizli Gazetesi

 28. 13.04.2016

  Yeni Vergi Usul Kanunu Yeniden Yazılıyor

  Dünya

 29. 22.03.2016

  Vergi İadesinin Gecikme Faizinde Süre Sınırı Kalksın

  Haber7

 30. 27.02.2016

  Son Dönem Geçici Vergi Sorunsalı

  Dünya

 31. 28.11.2015

  Türkiye'de Başkanlık ve Vergi Sistemi

  Dünya

 32. 04.07.2015

  Yunanistan'daki Krize Çözüm Bulacaklar

  Türkiye Gazetesi

 33. 10.01.2015

  Expat'larda Vergilendirme

  Dünya

 34. 28.12.2014

  I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumunda Paylaşılanlar

  Vergi Algı

 35. 11.10.2014

  Yerli Elektrikli Otomobil Hemen Şimdi

  Dünya

 36. 23.08.2014

  Başkanlık Sisteminin Ekonomi ve Vergi Sistemi Üzerinde Muhtemel Etkileri

  Dünya

 37. 12.08.2014

  Üniversitelerde Akademisyenlerin Yayın ve Atıflarına Göre Zam Verilmeli

  Midyat Habur

 38. 04.12.2013

  Futbolcuların Vergi Cenneti: Türkiye

  Muhasebe Tr

 39. 19.10.2013

  Altın Bankacılığı ve Vergileme

  Dünya

 40. 23.09.2013

  Gündem Ülkesiyiz.

  Horoz Medya

 41. 25.07.2013

  Mirasçılar Dikkat!

  ErsanÖz

 42. 24.06.2013

  Trafik Sigortasında Serbest Piyasa Dönemi

  Akşam Gazetesi

 43. 13.06.2013

  Varlıkla Barışıp Mükellefle Küsüyormuyuz?

  ErsanÖz

 44. 15.05.2013

  Belgelendirmede Yeni Çağ: E-Fatura ve Birtakım Problemler

  ErsanÖz

 45. 15.04.2013

  Ev Danasından Öküz Olmaz!

  Horoz Medya

 46. 15.01.2013

  Sigara Sağlığa Zararlı Bütçeye Yararlı mı?

  Horoz Medya

 47. 11.11.2012

  Büyükşehir Olan İllerin Geliriyle Birlikte Hizmet Kalitesi de Artıyor.

  ErsanÖz

 48. 31.08.2011

  Büyük Şehir Hem Kazanç Hem Yük Getirir.

  Denizli Haber

 49. 31.08.2011

  Açları Doyuracak Proje

  Denizli Haber

S.M.M.M Selçuk GÜLTEN - Köşe Yazıları
 1. 03.01.2017

  Vergi Usul Kanunu 359 Kapsamında Elektronik Defter Cezaları

  habertr

 2. 02.01.2017

  Elektronik Defterde Şube Kayıtları

  habertr

 3. 31.12.2016

  E-Defter Beratlarının Son Günü Resmi Tatile Rastlarsa Süreler Uzar Mı?

  habertr

 4. 30.12.2016

  2017 Yılında E-Dönüşümden Beklentiler

  habertr

 5. 29.12.2016

  Özel Entegratörlerde Kaynak Kod İntihalleri

  habertr

 6. 29.12.2016

  Mali Bilişim Suçları (E-Defter, E-Fatura Suçları)

  habertr

 7. 27.12.2016

  E-Faturada Gecikme Zammı/Vade Farkı Notunun Geçerliliği Nedir?

  habertr

 8. 24.12.2016

  E-Defter Görüntüleme Aracı

  habertr

 9. 19.12.2016

  Elektronik Defter Hataları

  habertr

 10. 13.12.2016

  Elektronik Defter Ve İnceleme

  habertr

 11. 13.12.2016

  Elektronik Defter Ve İnceleme

  habertr

 12. 12.12.2016

  E-Fatura Karşı Tarafa Ulaşmazsa Ne Yapılmalı

  habertr

 13. 08.12.2016

  2017 Yılı E-Defter Ve E-Fatura Yılı Olacak

  habertr

 14. 07.12.2016

  Özel Entegratörlük Müessesesi

  habertr

 15. 07.12.2016

  Eczanelerde Elektronik Fatura

  habertr

 16. 29.11.2016

  İhracat E-Faturası

  habertr

 17. 11.10.2016

  Elektronik Fatura Cezaları

  habertr

 18. 06.10.2016

  E-Defterde Mali Mühür Krizi

  habertr

 19. 06.09.2016

  Mükellef Kendi Kendisine E-Fatura Kesebilir Mi?

  habertr

 20. 29.08.2016

  Elektronik Tebligatta Modernleşme

  habertr

 21. 24.08.2016

  Ben Mükellef Miyim?

  habertr

 22. 22.08.2016

  Elektronik Fatura İle İlgili Özellikli Durumlar

  habertr

 23. 27.05.2016

  Elektronik Defter Görüntüleme Aracı

  habertr

 24. 17.05.2016

  E-Defter Uygulamasında Masraf Listeleri

  habertr

 25. 18.04.2016

  Elektronik Defterde Berat Uygulaması

  habertr

 26. 08.04.2016

  Berat Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  habertr

 27. 25.03.2016

  Geriye Dönük E-Fatura

  habertr

 28. 22.02.2016

  Elektronik Faturada Ret Süresi Hakkında

  habertr

 29. 17.02.2016

  Elektronik Defter Kayıtları

  habertr

 30. 08.02.2016

  Yanlış E-Faturalar Nasıl Düzeltilecek?

  habertr

 31. 18.01.2016

  Şirketinizde E-Fatura Sistemi Nasıl Kurulacak?

  habertr

 32. 13.01.2016

  Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Vergi Davaları

  habertr

 33. 12.01.2016

  Elektronik Faturalar Nasıl Kontrol Edilecek?

  habertr

 34. 08.01.2016

  Temel E-Fatura Mı Ticari E-Fatura Mı Daha İyidir?

  habertr

VİDEOLAR

02 Şubat 2018 Vergi Davaları Yönetim Süreci Kapsamında E-Fatura ve E-Defter Uyuşmazlıkları
07 Ekim 2017 Vergi Davaları Yönetim Süreci
24 Eylül 2017 Denizlide Dış Ticaret Eğitimi Verilecek
Başarı Hikayeleri SMMM Selçuk GÜLTEN
02 Ağustos 2017 Huzur Saati
Sektöre Yön Verenler
12 Ocak 2017 Uluslararası Vergilendirme Semineri
02 Ocak 2017 Krediler
Vergi Yapılandırma Vergi Affı
30 12 2016 Bireysel Emeklilik
Türk Mali Sisteminde E-Uygulamalar Semineri
12 Kasım 2015 Konferans Kamu ve Özel Sektörde Kariyer
I. Ulusal Vergi Yargısı Paneli
Aile Şirketleri Hakkında Herşey
Aile Şirketlerine Kurumsal Mali Bakış
İktisadi Dayanışma
Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları ile Dava Teknikleri
29. Türkiye Maliye Sempozyumu
Mali ve Ekonomik Olaylar
Tüm Yönleriyle Yeni Vergi Tasarısı Kiritiği
Ekonomiye Bakış
Mali Açıdan Nasıl Kurbanlık Yetiştirilir.
Hacı Şerif Helvacı
Öğretmenler Günü

İLETİŞİM

Öz Mali Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş.
Sırakapılar Mah. 1521 Sok. Künarlıoğlu İş Merkezi Kat:3 No:26/6
Merkezefendi/Denizli

Tel : 0850 302 74 05
Cep : 0534 303 53 04

"Sorularınız ve alacağınız danışmanlıklar ücrete tabidir"
selcukgulten@ozmalidanismanlik.com